Konsultacje społeczne – przedłużenie terminu

Zgodnie z ogłoszonym zawiadomieniem Wójta Gminy Tworóg z dnia 05.03.2020 r. dotyczącego przedłużenia terminu załatwienia sprawy toczącego się postępowania wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h).” w miejscowości Brynek przy ul. Pyskowickiej, Wójt Gminy Tworóg informuje, iż konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie przedłuża się do 31.03.2020 r Dodatkowo informujemy, iż istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w ww. terminie. Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16, 42 – 690 Tworóg w Referacie Gospodarki Rolnictwa i Spraw Komunalnych – pokój nr 111.

Data opublikowania: 13:25, 6 marca 2020

Kategorie: Aktualności