150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór
wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony.
Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach
działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego
pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu,
ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię – młodzi rolnicy będą
mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą
przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego
rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.
in.:

– w dniu
złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36
miesięcy

od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;

– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące
przed dniem złożenia wniosku;

– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w
przedziale od 13 tys. euro
do 150 tys. euro;

– przedłożą biznesplan
dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać
przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży
wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na
inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez
młodego rolnika określonych warunków;

– 30 tys. zł – po
realizacji biznesplanu.

Wnioski
przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną,
osobiście lub przesłać pocztą.

Data opublikowania: 10:50, 4 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności