Informacje podstawowe

Telefon: (32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13,

Fax. (32) 285 74 14

Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego : tel. 721-700-578

Godziny pracy urzęduPoniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00

Urząd Gminy Tworóg informuje, iż z dniem 26 listopada 2018 r. następuje zmiana godzin przyjmowania stron w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój 111)poniedziałek 7:00 – 17:00wtorek 7:00 – 9:00 oraz 12:00 – 15:00
środa 7:00 – 9:00 oraz 12:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 13:00
Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością usprawnienia pracy Referatu ze względu na bardzo dużą ilość rozpatrywanych wniosków oraz realizacją projektów unijnych.
Adres42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16
Konto bankoweURZĄD GMINY TWORÓG

konto podstawowe – dochody niepodatkowe
73 8466 0002 0000 5311 2000 0007

konto podatkowe
14 8466 0002 0000 5311 2000 0002

konto na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
41 8466 0002 0000 5311 2000 0001
NIPUrząd Gminy Tworóg: 645-11-05-856
Gmina Tworóg: 645-25-05-977
REGONUrząd Gminy Tworóg: 000545225
Gmina Tworóg: 276258374
E-PUAPAdres skrytki: /pubov7526z/skrytka