Referaty

Telefon: (32) 285-74-93, (32) 285-73-13

Wójt
Eugeniusz Gwóźdź
icon-teltel. wew. 44
tel. kom. 601 400 415
Zastępca Wójta
Łukasz Ziob
icon-teltel. wew. 43
tel. kom. 724 110 012
REFERAT KANCELARII URZĘDU
Sekretariat

Obsługa Rady Gminy i kadr
icon-tel


icon-tel
Telefon: (32) 285-74-93
(32) 285-73-13

Pracownicy
tel. wew. 40
(32) 428 46 40
REFERAT FINANSÓWKsięgowość Budżetowa

Podatki i weryfikacja należności
icon-telicon-tel
icon-tel
Skarbnik Gminy
Marzena Żołędziewska 
tel. wew. 51
tel. kom. 606 146 889
Zastępca Skarbnika
Emilia Dyrcz
Pracownicy
tel. wew. 52
(32) 428 46 52
Pracownicy
tel. wew. 47, 48
(32) 428 46 47
(32) 428 46 48
REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Obrona cywilna
Sprawy wojskowe
Zarządzanie Kryzysowe
Ochotnicze Straże Pożarne
Promocja
Działalność gospodarcza
Fundusz sołecki
icon-tel


icon-tel


Kierownik referatu
Zastępca Kierownika USC
Andrzej Kalus
Pracownicy
tel. wew. 56
(32) 428 46 56
tel. kom. 721 700 578REFERAT INWESTYCJI, OBROTU MIENIEM, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA
I SPRAW KOMUNALNYCH

Inwestycje
Rolnictwo
Ochrona środowiskaZagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami
Sprawy lokalowe
icon-telicon-tel
Kierownik referatu
Beata Kwiecinska
tel. wew. 55
(32) 428 46 55
tel. kom. 697 161 619
Pracownicy – tel. wew. 54
(32) 428 46 54

Zastępca Kierownika referatu
Rafał Sobczyk
tel. kom. 887 301 304
tel. wew. 41
(32) 428 46 41
Pracownicy – tel. wew. 41
(32) 428 46 41