„Wy dorośli nic nie wiecie w jakim dzieci żyją świecie…”