Historia

Głównym zajęciem mieszkańców dawnych osad w dolinie rzeki Rybnej (Stoły) było myślistwo, hodowla i rolnictwo. Prawdopodobnie ziemie obejmujące Równinę Małej Panwi były silnie zalesione i miały ubogie gleby, co było powodem ich niewielkiego zaludnienia. W XIV wieku istniały tu zaledwie trzy wsie o charakterze rolniczym – Połomia, Wojska i Świniowice. Mieszkańcy tej ostatniej zajmowali się również bartnictwem. Dopiero tworzące się od XV wieku w dorzeczu Małej Panwi kuźnice, sprzyjały powstawaniu pojedynczych gospodarstw zagrodniczych, wokół których z biegiem lat tworzyły się przysiółki i większe osady przyjmujące swoje nazwy wywodzące się albo od wyrazów pospolitych dominujących na danym terenie, albo od nazw osobowych.

Powstanie Tworoga sięga początków XVI wieku. Odnaleziona wzmianka o wsi pochodzi z 1530 roku. W 1417 roku wzmiankowana jest kuźnia w Hanusku, a w XVI wieku kuźnie w Kotach, Tworogu i Brynku. Pierwsza wzmianka o Mikołesce jako osadzie śródleśnej pochodzi z 1738 roku, gdzie jest informacja o tym, że na tym terenie w 1690 roku byli sprowadzeni robotnicy leśni. 

Z kolei Boruszowice jako osada założone były w 1743 roku, gdzie od roku 1750 działała huta żelaza, a od 1894 roku fabryka materiałów wybuchowych „Lignoza”, przekształcona w 1924 roku w fabrykę papieru. Najpóźniej bo dopiero w 1754 roku wzmiankowana jest Nowa Wieś Tworoska.