Obwieszczenia

Miniaturka artykułu Stacja bazowa sieci Play

Stacja bazowa sieci Play

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowanie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr TRG7109A […]

Miniaturka artykułu Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku gospodarczego oraz wiaty. Szczegóły >> BIP

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły >> BIP

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły >> BIP

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej. Szczegóły>> BIP

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły >>BIP

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg Treść obwieszczenia

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. […]

1 2 3 6