Druki deklaracje

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy USC

Wniosek o akt – urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o konskrypcję zagranicznego aktu urodzenia
Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa
Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu

Wniosek do zapewnienia do ślubu

Wniosek – zmiana imienia lub nazwiska

Sprawy meldunkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości/braku osób pod wskazanym adresem

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

REFERAT FINANSÓW

Osoby Fizyczne

Podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik

ZIN-2 Załącznik

ZIN-3 Załącznik

Podatek rolny

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik

ZIR-2 Załącznik

ZIR-3 Załącznik

Podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik

ZIL-2 Załącznik

ZIL-3 Załącznik

Osoby Prawne

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja o nieruchomościach

ZDN-1 Załącznik

ZDN-2 Załącznik

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik

ZDR-2 Załącznik

Podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik

ZDL-2 Załącznik

REFERAT INWESTYCJI, OBROTU MIENIEM, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH

Deklaracja – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie do deklaracji na odpady komunalne

Deklaracja – opłata za odpady komunalne – domki letniskowe

Ulotka wielkogabaryty

Zgłoszenie – wielkogabaryty

Wniosek- Zajęcie pasa drogowego

Wniosek – dostęp do drogi publicznej

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie o rewitalizacji

Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy

Wniosek o wypis i wyrys z planu

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej

Wniosek o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o braku możliwości podłączenia do kanalizacji

Wniosek na usuwanie azbestu 2021

Wniosek – zwrot podatku akcyzowego 2021

Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

OŚWIATA

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika