Aktualności

Miniaturka artykułu Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza: Dnia 16 stycznia 2024 roku o godzinie 9.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. […]

Miniaturka artykułu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – 2024

Gmina Tworóg w roku 2024 realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Wysokość […]

Miniaturka artykułu Przedłużenie ostrzeżenia CHARLIE-CRP

Przedłużenie ostrzeżenia CHARLIE-CRP

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach […]

Miniaturka artykułu Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach […]