W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje działania szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

Więcej informacji…
Informujemy, że MRiRW zamieścił na niżej podanej stronie internetowej dodatkowe informacje oraz multimedia: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-inforemacje-ogolne

Data opublikowania: 08:11, 27 października 2022

Kategorie: Aktualności