„Bez barier, bez granic…” – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja” realizowanego przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w imieniu organizatora zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Projekt przeznaczony jest dla osób, które:

pracują,

są wieku 18 lat i więcej,

mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,

nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,

chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach.

Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych: modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.

Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi: zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach.

Kandydatki/ Kandydaci mogą wziąć udział w dwóch formach wsparcia z zastrzeżeniem, iż tematy szkoleń nie będą się pokrywać.

Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny:

szkolenia do wyboru: rano, po południu, weekendowo, w trybie stacjonarnym, zdalnym w czasie rzeczywistym lub hybrydowym,

Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,

każda/każdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),

Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

JAK WZIÄ„Ć UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą Państwo na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/

Z poważaniem Zespół Projektu „Bez b@rier bez granic”

Data opublikowania: 09:08, 3 września 2021

Kategorie: Aktualności