Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. KTO MOŻE WZIÄ„Ć UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą

zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze

utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;

doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;

wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

– 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

– do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIÄ„Ć UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

Aktualne projekty

BIURO PROJEKTU:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

al. Walentego Rożdzieńskiego 188, 40-203 Katowice

TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]

TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]

E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl

Data opublikowania: 10:33, 16 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności