Boisko do minigolfa i plac zabaw w Brynku

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „GoRacket” z siedzibą w Tworogu uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji pn. „Budowa boiska do mini golfa oraz placu zabaw w sołectwie Brynek”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 115.334,96 zł, a dofinansowanie uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 opiewa kwotę 102.186,00 zł.

Nowo wybudowany obiekt powstał w sołectwie Brynek niedaleko ulicy Kolejowej i posiada charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Tworóg i nie tylko.

Data opublikowania: 14:47, 6 października 2020

Kategorie: Aktualności