Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach