Konkurs Wielkanocny

Miniaturka artykułu Konkurs Wielkanocny

Konkurs Wielkanocny

Konkurs plastyczny na EKO kartkę Wielkanocną ,, Jestem EKO- nie tylko od święta” Przedmiotem konkursu […]

Miniaturka artykułu Opieka wytchnieniowa 2024

Opieka wytchnieniowa 2024

Gmina Tworóg w roku 2024 realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 w ramach pobytu całodobowego finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Wysokość środków na realizację zadania: […]

Miniaturka artykułu Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach […]

Miniaturka artykułu Zmiana ostrzeżenia BRAVO-CRP

Zmiana ostrzeżenia BRAVO-CRP

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach […]

Miniaturka artykułu Komisja mieszkaniowa

Komisja mieszkaniowa

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń (parter budynku Urzędu Gminy).

Miniaturka artykułu Zmiany kursowania linii 742 i 743

Zmiany kursowania linii 742 i 743

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z brakiem możliwości przejazdu przez most […]

Miniaturka artykułu Zmiany kursowania linii 742 i 743

Zmiany kursowania linii 742 i 743

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, ze w związku z brakiem możliwości przejazdu przez most […]