Nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 4 czerwca 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza: Dnia  10 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00 iw Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg  przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Nieruchomość do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg ogłasza: Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024r. o godzienie 8:00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16.

Komisja mieszkaniowa

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 07.03.2024 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń (parter budynku Urzędu Gminy).

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza: Dnia 10 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Nieruchomość do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuję, że od dnia 09 lutego 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 01 marca 2024 r. wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej.