Centrum wsi Wojska – doposażenie świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej