Dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku można składać do dnia
30 listopada br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 (pokój
nr 14) tel.: 324284625 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem
profilu zaufanego).

Druk wniosku

Klauzula RODO

Ustawa węglowa przewiduje, że dodatek w wys. 3 tys. zł
przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Warunkiem
otrzymania pomocy jest wpis lub zgłoszenie takiego żródła ogrzewania do
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 14:30

Piątek od 7:30 do 12:30

Data opublikowania: 07:18, 18 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności