Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca
2020 r. Rolnicy mają czas na ich
dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło
74138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty.

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały
zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w
następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
wysłać pocztą czy złożyć poprzez
platformę ePUAP. Można również przesłać
zeskanowane dokumenty za pomocą poczty
elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia
dostarczyć do Agencji w terminie póżniejszym. Jest jeszcze inna dostępna
ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia
oświadczenia mogą zalogować się do
aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o
dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do
piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55555 e-wniosków.

Data opublikowania: 09:42, 31 marca 2020

Kategorie: Aktualności