Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Informujemy, że w
ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na
poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w
partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował
Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty
Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez
gminy, powiaty i województwa:

– Strategie oświatowe
pod redakcją Anthony’ego Levitasa,

– Zarządzanie oświatą,
pod redakcją Mikołaja Herbsta

– Finansowanie
oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

– Edukacja
przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza

– Informacje
oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

– Wskażniki oświatowe,
Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć
ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do
odpowiedzialnegoi strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach.
Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST
w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji
zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

www.icm.edu.pl

ul. Pawińskiego 5a

02-106 Warszawa

Data opublikowania: 09:07, 31 maja 2012

Kategorie: Ogłoszenia