Dyżury gminnych przedszkoli w okresie wakacji w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że dyżur wakacyjny w przedszkolach w
Gminie Tworóg został ustalony wg poniższego harmonogramu:

od dnia
01 lipca 2022 roku – 22 lipca 2022 roku – Gminne Przedszkole w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce
od dnia
25 lipca 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku – Gminne Przedszkole w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach
od dnia
16 sierpnia 2022 roku – 31 sierpnia 2022 roku – Gminne Przedszkole w
Tworogu

Data opublikowania: 07:15, 5 maja 2022

Kategorie: Aktualności