Fotowoltaika – Informacja

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy o OZE , wszyscy nasi Mieszkańcy, którzy zawarli umowę na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z Gminą w terminie do 31 marca 2022r w ramach programów parasolowych będą mogli dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustu.

Data opublikowania: 09:47, 30 marca 2022

Kategorie: Aktualności