Fotowoltaika – informacja

W odpowiedzi na odwołanie od oceny merytorycznej projektu pn:
„Odnawialne żródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego uznał zwiększenie punktacji z 33,4 na 36,4
pkt. W związku z powyższym znajdujemy się na drugim miejscu na liście projektów
niegrantowych. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale mamy
nadzieję, że Urząd Marszałkowski znajdzie dodatkowe środki finansowe i w
przyszłości projekt zostanie wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej.
Zapraszamy po odbiór dokumentacji (audyty energetyczne)
do pokoju 111. I piętro Urzędu
Gminy w Tworogu.

Data opublikowania: 17:14, 30 lipca 2019

Kategorie: Aktualności