Fotowoltaika – rozstrzygnięcie

W dniu 22 maja 2019 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne żródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
Niestety, złożony w konkursie projekt partnerski pn. „Odnawialne żródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy, nie uzyskał dofinansowania.

Na
102 zgłoszone wnioski znależliśmy się na ósmym miejscu ex aequo z sześcioma
innymi gminami. Dofinansowanie otrzymał jednak tylko jeden projekt przygotowany
przez partnerstwo gmin reprezentowanych przez miasto Zawiercie.

Gmina Tworóg wraz z
pozostałymi Gminami będzie szukała możliwości odwołania się od oceny komisji
konkursowej powołanej przez Urząd Marszałkowski.

Ĺšródło informacji: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Materiał, który został
przygotowany do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym opłacone przez
mieszkańców przeglądy nieruchomości, nie przepadają. Informujemy, iż zapraszamy
właścicieli nieruchomości po odbiór dokumentacji projektowej (audyty
energetyczny) wykonane przez Firmę Semper Power – pokój 111,
I piętro Urzędu Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 15:37, 28 maja 2019

Kategorie: Aktualności