GAZ-SYSTEM – informacja o zakończeniu robót

W związku z brakiem kontaktu z właścicielami nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym (np. właściciel działki zmarł a
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku lub ich adresy są nieznane)
oraz koniecznością powiadomienia właścicieli/zarządców/użytkowników
wieczystych o planowanym terminie zakończenia robót i konieczności
uczestnictwa w sporządzaniu protokołu dokumentującego stan
zagospodarowania nieruchomości w chwili zakończenia budowy gazociągu
wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa relacji Tworóg – Kędzierzyn, ok.
43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do
jego obsługi, publikujemy obwieszczenie o zakończeniu robót na nw.
działkach. Obwieszczenie

Data opublikowania: 17:49, 9 marca 2020

Kategorie: Aktualności