Gazoziąg – przedłużenie terminu składania ankiet

Wójt Gminy Tworóg uprzejmie informuje, że przedłuża się do dnia 30 czerwca 2018 roku termin składania ankiet w sprawie perspektyw budowy sieci gazowniczej na terenie sołectw Gminy Tworóg tj.: Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Połomia, Wojska.

W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane gospodarstwa
domowe i wszystkie przedsiębiorstwa o zgłaszanie chęci skorzystania z
przyłączenia się do sieci gazowej poprzez wypełnienie ankiet dla
Polskiej Spółki Gazownictwa. Wypełnienie ankiet jest pierwszym krokiem,
który pozwoli Spółce Gazowniczej określić możliwości budowy sieci
gazowej na naszym terenie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym
zobowiązaniem i nie pociąga skutków prawnych.

Wyniki ankietyzacji
zostaną wykorzystane przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Zabrzu do celów związanych z podjęciem decyzji o przystąpieniu do
opracowania projektu, a następnie budowy sieci gazowej na terenie naszej
gminy.

Bardzo istotnym jest fakt, że w przypadku gdy mieszkańcy
wyrażą zbyt małe zainteresowanie a przez to poziom zapotrzebowania na
gaz będzie niewielki, inwestycja może okazać się ekonomicznie
nieopłacalna i tym samym nie będzie realizowana.

Dlatego na podstawie
złożonych ankiet, które wskażą lokalizację potencjalnych miejsc odbioru
gazu, powstanie wstępny projekt przebiegu sieci oraz analiza
ekonomiczna wykonania sieci dystrybucyjnej, w celu oceny jej
opłacalności. Jako potencjalne miejsce odbioru gazu można wskazać
również budynki w trakcie budowy oraz działki, które w perspektywie
czasu planuje się zabudować.

Wypełnienie ankiet jest zatem niezwykle
ważne, zwłaszcza dla mieszkańców przysiółków oddalonych od centrów. Przy
odpowiedniej mobilizacji i dużym zainteresowaniu istnieje realna
szansa, że gaz będzie doprowadzony do wszystkich zainteresowanych
przysiółków.

Tylko odpowiednia ilość zdeklarowanych odbiorców pozwoli na realizację inwestycji.

W
związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie
ankiety, dostępnej do pobrania poniżej w wersji elektronicznej oraz w
wersji papierowej w następujących punktach:

Urząd Gminy Tworóg;

U sołtysów danego sołectwa

Strona internetowa: http://tworog.pl/aktualnosci/wpis/599/gazociag-ankieta

Data opublikowania: 12:15, 24 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności