Gazyfikacja

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu uprzejmie informuje, że jesteśmy w trakcie analizowania możliwości gazyfikacji sołectw Boruszowice, Hanusek oraz Nowa Wieś Tworowska. Z uwagi na złożoność przedmiotowych opracowań, informację o wynikach i możliwościach rozbudowy sieci gazowej postaramy się udzielić do końca sierpnia 2019r. Natomiast w przypadku Sołectw Wojska i Połomia z uwagi na znaczną odległość od gazociągów żródłowych i niewielki potencjał przyszłych odbiorców, analiza rozbudowy sieci gazowej nie spełnia warunku opłacalności ekonomicznej inwestycji.Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Data opublikowania: 12:35, 24 maja 2019

Kategorie: Aktualności