Gmina Tworóg – projekt zmiany studium i zagospodarowania przestrzennego – wyłożenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tworóg. Szczegółowe informacje: BIP>>Ogłoszenia

Data opublikowania: 07:19, 6 września 2023

Kategorie: Aktualności