Gospodarowanie odpadami – punkty informacyjne

Urząd Gminy w Tworogu informuje, iż zgodnie z poniższym harmonogramem
zostaną uruchomione punkty informacyjne, w którym możliwe będzie pobranie
deklaracji, uzyskanie informacji i objaśnień dotyczących wypełnienia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy
Tworóg, a także innych informacji
dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

GODZINY

08.04.2013 r.

BRYNEK

Gimnazjum

15.00 – 17.00

11.04.2013 r.

NOWA WIEŚ TWOROSKA

Dom Wielofunkcyjny

15.00 – 17.00

15.04.2013 r.

BORUSZOWICE,

HANUSEK

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej (nad przedszkolem)

15.00 – 17.00

18.04.2013 r.

MIKOŁESKA

Świetlica Wiejska

15.00 – 17.00

22.04.2013 r.

WOJSKA

Świetlica przy Ochotniczej
Straży Pożarnej

15.00 – 17.00

29.04.2013 r.

POŁOMIA

Świetlica Wiejska

15.00 – 17.00

06.05.2013 r.

KOTY

Siedziba Ludowego Klubu Sportowego

15.00 – 17.00

13.05.2013 r.

ŚWINIOWICE

Świetlica przy Ochotniczej Straży Pożarnej

15.00 – 17.00

Data opublikowania: 08:52, 2 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności