Informacja dla mieszkańców o zakupie węgla na 2023 r.

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu,informujemy zainteresowanych Mieszkańców, że Wniosek na zakup węgla na 2023 rok można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tworóg w godzinach pracy urzędu (sekretariat) lub za pomocą skrytki e-PUAP.

Więcej informacji…

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

Przypominamy,
że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w
sezonie grzewczym 2022 -2023.Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla
w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby
łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy2022-2023.

Węgiel
sprzedajemy po 2000,00 zł (brutto) za 1 tonę bez kosztów transportu z
miejsca składowania (baza ZUK Tworóg) do mieszkańca.

wzór_wniosku_węgiel_2022-23

wzór_wniosku_węgiel_2022-23

Data opublikowania: 13:27, 27 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności