Informacja – dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje, że w związku z NOWELIZACJĄ USTAWY O DODATKU WĘGLOWYM z dnia 03.11.2022 r., można ponownie składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego w przypadku, gdy:

Deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku była złożona po dniu 11.08.2022r.
Na
jednej działce znajdują się dwa domy, które nie mają nadanego numeru
domu, natomiast deklaracja w CEEB była zgłoszona na dwa piece. Warunkiem
otrzymania dodatku, musi być potwierdzenie ubiegania się o nadanie
numeru domu.
W przypadku budynku jednorodzinnego, zawierającego wyodrębnione lokale i prowadzące osobne gospodarstwo domowe.
W przypadku domów wielorodzinnych, nie mających podziału na lokale, warunkiem jest potwierdzenie o nadanie numeru lokalu.

Wszystkie wnioski złożone ponownie zostaną rozpatrzone po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu w miejscu zamieszkania.

Data opublikowania: 08:04, 9 listopada 2022

Kategorie: Aktualności