Informacja o realizacji projektu

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 35 340,00 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6
480,00 zł

Data opublikowania: 11:23, 3 września 2015

Kategorie: Ogłoszenia