Informacja o realizacji projektu

Projekt
pn: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych
w roku szkolnym 2015/2016” o wartości 38.156,00 zł został zrealizowany przy
wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6.540,00 zł.

Data opublikowania: 07:13, 30 sierpnia 2016

Kategorie: Ogłoszenia