Informacja o realizacji projektu

Projekt pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017” o wartości 100 984,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 17 750,00 zł

Data opublikowania: 10:51, 24 października 2017

Kategorie: Ogłoszenia