Informacja o realizacji projektu

Gmina
Tworóg przy współfinansowaniu z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowała w okresie od 21 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. zadanie pn. „Dofinansowanie
profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Tworogu oraz Szkoły Podstawowej w Wojsce”, którego całkowity koszt wynosił 40 240,00 złotych, w tym 5 860,00 zł to środki WFOŚiGW w Katowicach.

Data opublikowania: 17:26, 25 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności