Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Data opublikowania: 10:28, 17 grudnia 2010

Kategorie: Wybory