Informacja – Referat Spraw Obywatelskich (nowy numer telefonu)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) m.in. w § 13 rozporządzenia określono, że do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonaniu:

1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu :

– rejestracji stanu cywilnego;

– ewidencji ludności;

– dowodów osobistych;

W/w sprawy są załatwiane w tut. Urzędzie tak jak dotychczas (po uprzednim kontakcie z pracownikiem). Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji uruchomiono bezpośredni telefon

721-700-578

Data opublikowania: 08:06, 23 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności