Informacja w sprawie przetwarzania tworzyw sztucznych w Brynku

Z uwagi na zaistniałe wątpliwości dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: Brynek.”

Gmina Tworóg informuje, iż: Przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne (rozdrabnianie tworzyw sztucznych) i nie jest to przedsięwzięcie polegające na spalaniu tworzyw sztucznych.

Data opublikowania: 14:17, 27 lutego 2020

Kategorie: Aktualności