Informacja Wójta Gminy Tworóg

INFORMACJA

WÓJTA
GMINY TWORÓG

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej ( na podstawie
specustawy)

Na
podstawie art. 7 ust.10 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1538
ze zm.), informuję
o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej ( na
podstawie specustawy) wraz z dołączonymi do niego dokumentami na
stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg: http://bip.tworog.pl/5780/dokument/32816

Uwagi
do wniosku można składać w terminie 21 dni od daty publikacji
ogłoszenia w
formie elektronicznej pod adresem: gmina@tworog.pl
, w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul.
Zamkowa 16, 42-690
Tworóg lub na platformie „ePuap”

Data opublikowania: 14:41, 30 maja 2022

Kategorie: Aktualności