Inwestycje drogowe przy zaangażowaniu Urzędu Gminy w Tworogu.

Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na drodze wojewódzkiej 907 relacji Koszęcin-Kieleczka w ciągu ulic Zamkowej i Kościuszki w Tworogu wraz z infrastrukturą około drogową (tj. chodniki, rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe). Inwestycja prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach na drodze krajowej nr 11, na odcinku Tworóg-Tarnowskie Góry wraz z infrastrukturą około drogową.

Data opublikowania: 08:46, 11 grudnia 2013

Kategorie: Inwestycje