Kanalizacja w Nowej Wsi Tworoskiej – informacje dla mieszkańców

Informujemy, że zakończona inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym” jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Po otrzymaniu ww. zezwolenia, mieszkańcy będą mogli przystąpić do wykonania przyłączeń kanalizacji sanitarnej swoich domów do nowo wybudowanej sieci. W najbliższych dniach do mieszkańców Nowej Wsi Tw. (do skrzynek pocztowych) zostaną dostarczone wytyczne instruujące jak to zrobić krok po kroku.

Data opublikowania: 10:53, 8 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności