Kolejny nabór wykonawców PONE

Gmina Tworóg ogłasza Kolejny nabór wykonawców w trybie ciągłym do
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2018r.

Oferty
należy składać w zamkniętej kopercie z wpisem „PONE-Wykonawca
2018” w siedzibie
zamawiającego w Sekretariacie
Urzędu Gminy w Tworogu

Termin realizacji do 15 listopada 2018.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne na stronie: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=5604&ident=25391

Data opublikowania: 09:15, 14 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności