Komunikat o wyniku badania wody – Boruszowice i Hanusek

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Boruszowice i Hanusek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 04.07.2022 r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Woda w stanie obecnym jest przydatna do spożycia.

Data opublikowania: 08:48, 7 lipca 2022

Kategorie: Aktualności