Konferencja – efektywność energetyczna

Izba Przemysłowo-
Handlowa w Tarnowskich Górach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konferencję na temat efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach,
w dniu
16
marca 2016 roku, w Kompleksie Zamkowym – Centrum
Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Tarnowskich
Górach.
Na konferencji, zostaną poruszone kwestie, związane z tematem konferencji. Między innymi będzie mowa o żródłach odnawialnych, zewnętrznych żródłach finansowania na proekologiczne inwestycje. Poruszone zostaną tematy oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz przedstawione zostaną rozwiązania dla wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, a także chcemy przedstawić ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przez przedsiębiorców.

Wydarzeniem towarzyszący dla organizowanej, w tym dniu konferencji są Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Ĺšródeł Energii.

Jako organizacja samorządu gospodarczego, chcemy rozwijania współpracy między firmami, gminami i nauką, umożliwiamy wymianę doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy także na uwadze zmiany, jakie zachodzą w naturalnym środowisku i chcemy współdziałać przy ograniczaniu negatywnego oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko.

Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny.

Serdecznie wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach!

Data opublikowania: 17:40, 1 marca 2016

Kategorie: Aktualności