Konkurs fotograficzny pn. „Środowisko Gminy Tworóg w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminę Tworóg.

Celem Konkursu jest min.:

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji oraz budowanie postaw proekologicznych
Rozwijanie zainteresowań stanem najbliższego środowiska
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
Kształtowanie prawidłowych postaw wobec ochrony środowiska
Poznanie środowiska i walorów przyrodniczych gminy
Zainteresowanie społeczeństwa problematyką ochrony przyrody

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Tworóg.
W konkursie mogą brać udział tylko fotografie dotyczące Gminy Tworóg .
Tematyką zdjęć jest środowisko naturalne z obszaru Gminy Tworóg.
Zaleca się, aby fotografie przedstawiały dwa przeciwstawne sobie oblicza środowiska
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny

Pełny regulamin konkursu można pobrać tutaj: regulamin-konkursu-fotograficzny-2017.pdf
Do pobranie także plakat w formacie pdf: plakat-konkurs-fotograficzny.pdf

Data opublikowania: 11:02, 24 lipca 2017

Kategorie: Aktualności, Kultura