Konkurs „Marka Lokalna” – wystartował

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz partnerskich LGD : „Brynica to nie granica” i „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Marka Lokalna”.

Nagrody dla laureatów konkursu:

– Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,

– Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,

– Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,

– Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,

– Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego). Konkurs obejmuje 4 kategorie:

1) produkt spożywczy,

2) sztuka/rękodzieło,

3) produkt użytkowy/rzemiosło,

4) produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu „Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:

www.lesnakrainalgd.pl– www.lgd-brynica.pl
– www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Data opublikowania: 08:52, 23 marca 2021

Kategorie: Aktualności