Konkurs na realizację zadan publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 24 czerwca do 01 grudnia 2019 r.

Data opublikowania: 13:41, 20 maja 2019

Kategorie: Ogłoszenia