Konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 12 sierpnia do 01 grudnia 2019 r.

Data opublikowania: 18:16, 16 lipca 2019

Kategorie: Ogłoszenia