Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XLI/358/2018 Rady Gminy Tworóg w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy
Tworóg w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim –
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w
województwie śląskim Wójt Gminy Tworóg informuje o możliwości wyrażenia
opinii w tej sprawie. Formularz ankiety dostępny jest tutaj:

Formularz wyrażenia opinii

Ankiety można składać do dnia 11.05.2018 roku w Urzędzie Gminy Tworóg w pokoju 111.

Data opublikowania: 11:30, 26 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności