Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg ul. Lubliniecka oraz część ul. Kotowskiej